Guide
Bukplastik

När träning inte hjälper

Många människor lider av fettöverskott på buken. I vissa fall går detta att åtgärda med fettsugning, men många gånger som exempelvis efter en graviditet eller kraftig viktnedgång finns även ett hudöverskott. I dessa fall behövs en bukplastik för att uppnå ett bra resultat.

Guide för dig som funderar på bukplastik

Den här guiden ger dig en introduktion till bukplastik, vare sig du har överskottshud efter en graviditet eller kraftig viktnedgång. Den passar även dig som genomgått tidigare operationer som medfött oregelbundenhet i huden. 

Guiden innehåller bland annat:

  • Vad som menas med delade magmuskler eller rectus diastas
  • De tre vanligaste patienterna för bukplastik
  • Bukplastik efter viktnedgång
  • Bukplastik efter graviditet

Ladda ner guiden